“Scotch” oo ah magaca summada xabagta 3M waxaa la rumaysanyahay inay ku leedahay asalkeeda rinjiilaga baabuurta oo aan faraxsanayn kaas oo isticmaalayay xabagta qaybta aan la rinjiyaynayn lagu xidho ee 3M. Waxay ugu dhegatsay si sax ah sababtoo ah si…

La kullan 3Mer oo inta badan waxaad heli doontaa in isaga ama iyaddu uu leeyahay xubnaha qoyska kuwaas oo ka shaqeeya 3M, qayb ka mid ah dhaqanka dheer ee 3M. Otto Meissner waxa uu ahaa tusaalaha ugu muhiimsan. Isagoo ku noolaa 668 Greenbrier, in…