Birta calanka ee dhererkeedu ahay 66 fuudh waxaa laga taagay koonaha Bush iyo Mendota dhinaca dhismaha maamulka ( Dhismaha 21) Sebtambar 1941.
 
Bishii Oktoobar 4, 1941, Naadiga 3M waxa uu kafiishay xaflada calan saarka. Calanku waxa uu dul babadday dusha Maraykanka. Capitol oo ku taala Washington D.C. Waxaa sare u gaaday waardiyaha calanka ee Dayton’s Bluff American Legion Post marka Kooxda Shirkada 3M ay tumaysay “Star Spangled Banner.”
 
Sababtoo ah dhererkeeda iyo goobta, birta calan waxa uu sii ahaaday sifada muuqata ee goobta 3M Saint Paul.
 
Xafalad kale oo shirkada oo dhan waxaa la qabtay Maayo 26, 1944, marka calanka Waaxda Maaliyada Minuteman lagu daray birta calanka. Waxay xustay ka qayb galka 90 boqolkiiba shaqaalaha 3M iyo 10 boqolkiiba kaydinta mushahar bixinta ee jidka Fourth War Loan Bond.

Images

Map