3M Waxay ka qayb qaadatay Bulshadda

3M Waxay ka qayb qaadatay Bulshadda

“Ku tabaruca, iyo ka qayb galka mashaariicda madaniga ah, 3M iyo shaqaalaha 3M waxay caawisay inay xoojiso xidhiidhka ah xidhiidhka bulshadda. Sifadan qaarka ah ee tabaruca 3M ee bulshooyinka badan taas oo ay qayb ka tahay, waa fursada iyo xamaasada shaqaalaha 3M ay ku galaan qaar badan oo ka mid ah barnaamijyada kala duwan iyo hawlaha.”  — 3M Mekerefoonka, Juulay 1953

 
Shaqaaaha 3Mers waxxay bixiyeen dhiig

Shirkadu waxay la dhistay barnaamijka deeqda dhiiga Laan qayrta Cas Qaybta ururinta dhiiga ayaa u timid warshada si caadi ah.


3M iyo Dugsiyada Sare ee Maxaliga ah

3M waxay la shaqaysay dugsiyada maxaliga sida Dugsiyada Sare ee Johnson iyo Harding si ay u shaqaalayso shaqaale. Dhalinyrada raga iyo haweenka waxay shaqayn karayeen nus gelin iyagoo weli ku jira dugsiga, ka dibna u wareegayeen shaqooyin wakhti buuxa ah ka dib qalan jebinta.


3M Iyo Guul gaadhida Curdinka ah

3M waxay siisay la taliyayaal barnaamijka Guul gaadhida Curdinka ah ee Saint Paul. Barnaamijka waxa uu siiyay khibrad ganacsiga dhabta ah ardayda dugsiga sare isagoo ku caawiyay iyaga inay dhisaan ganacsiyadooda.

 

 

Images

Map